Eğik Başlı Beton Direk

Betonarme direkler, vibrasyon sistemiyle yağlı çelik kalıplarda dökümü yapılmakta olup, 400 doz beton kullanılarak üretilmektedir.